Avís Legal

Condicions generals

Aquest lloc web, és propietat de Daser Equipaments per a oficines, S.L., amb CIF B58790882. El domicili del lloc web a efectes de notificacions i comunicacions de qualsevol tipus és: Carrer de la Corunya, 31. 08026 – Barcelona i l’adreça electrònica info@daserbcn.com.
L’ús del lloc web implica la plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.
Daser Equipaments per a oficines, S.L., es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars.

 

Propietat intel·lectual sobre els continguts del lloc web.

Disseny i logos

L’estructura del lloc web, el seu disseny i el codi font de la mateixa, així com els logotips i marques que en ella s’inclouen són titularitat de Daser Equipaments per a oficines, S.L. i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, d’aquests elements sense el previ consentiment per escrit Daser Equipaments per a oficines, S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

 

LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal)

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Daser Equipaments per a oficines, SL, l’informa que les dades personals que ens proporcioneu seran incorporades per al seu tractament en fitxers automatitzats, sent el seu responsable Daser Equipaments per a oficines, SL La recollida i tractament d’aquestes dades tenen com a finalitat la prestació de serveis personalitzats, comunicacions electròniques i / o la confecció d’estadístiques.

Daser Equipaments per a oficines, S.L., es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix se l’informa que, si ho desitja pot exercir els drets previstos en l’Art. 5 de la Llei, enviant-nos un mail a la següent adreça electrònica info@daserbcn.com, indicant el seu nom complet, adreça de correu electrònic, i adjuntant còpia del seu DNI així, com el tipus de dret que desitja exercitar; Accés, Rectificació, Cancel·lació o Oposició. Si ho prefereix, pot exercir els seus drets enviant un escrit adjuntant la còpia del DNI a la següent adreça: Carrer de la Corunya, 31. 08026 – Barcelona.

 

Cookies

El lloc web de Daser Equipaments per a oficines, S.L., utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l’usuari. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

 

Links

Els enllaços continguts en aquest lloc web poden dirigir a continguts web de tercers Daser Equipaments per a oficines, S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació amb Daser Equipaments per a oficines, S.L. i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

 

Confidencialitat

Daser Equipaments per a oficines, S.L. ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l’accés a les diferents seccions d’aquest web aplicant les mesures de seguretat previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Jurisdicció

Per a les qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Barcelona, ​​renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Cuidaremos tus datos con tu consentimiento y mientras tú nos digas

Responsable: Daser Equipaments per a oficines, S.L.

Finalidad: Ofrecerte la información que quieras solicitar

Destinatarios: Tus datos los guardará Daser Equipaments per a oficines, S.L., que está acogido al acuerdo de seguridad EU-US Privacy

Derechos: Por supuesto tendrás derecho, entre otros, a acceder, rectificar, limitar y suprimir tus datos.

Cuidarem les teves dades amb el teu consentiment i mentre tu ens diguis

Responsable: Daser Equipaments per a oficines, S.L.

Finalitat: Oferir-la informació que vulguis sol·licitar

Destinataris: Les teves dades les guardarà Daser Equipaments per a oficines, S.L., que està acollit a l’acord de seguretat EU-US Privacy

Drets: Per descomptat tindràs dret, entre d’altres, a accedir, rectificar, limitar i suprimir les teves dades.